Η Εταιρία

Η Effective Direct Solutions (EDS)  ιδρύθηκε  με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών τους προς εταιρείες και ιδιώτες που παρέχουν πίστωση.
Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και εξυπηρετεί ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο πελατών το οποίο αποτελείται κυρίως από χρηματοπιστωτικούς και τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις και αλυσίδες λιανικής.

Η EDS είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Ενημέρωσης & Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), και διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Τι Παρέχουμε;

Σκοπός της EDS είναι η εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και η διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ` εντολή και για λογαριασμό των δανειστών, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 4 του ν.3758/2009.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται ενδεικτικά μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομικά, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Effective Direct Solutions (EDS) Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών

Αρ. Μητρώου άρ. 7 του Ν. 3758/2009 : 8, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 04408307000

Τηλ: +30 210 33 62 400
Fax: +30 210 33 62 450
Email: marketing@edsgreece.com

Λεωφ. Πειραιώς-Αθηνών 74Α Πειραιάς 185 47

Ενημέρωση Οφειλετών και Τρίτων